رساله دانش‌‍ آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان در کنفرانس الگوی اسلامی ایران پیشرفت تقدیر شد
رساله دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان «تدوین چارچوب منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود با تأکید بر جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محلی» در کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار