حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره هدایت
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی، ارزش هدایت دیگران را بهتر و بیشتر از همه دنیا دانسته اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار