اختصاص ۵ درصد اعتبارات پژوهشی به پایان‌نامه‌های مرتبط با جمعیت
در نشست پژوهشی مطرح شد
رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت از اختصاص ۵ درصد از اعتبارات پژوهشی در جهت حمایت ویژه از پایان‌نامه‌ها مرتبط با اولویت‌های پژوهشی ستاد ملی جمعیت خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار