وزیر علوم کلنگ احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه زنجان را به زمین زد
در راستای عمل به قانون جوانی جمعیت؛
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه زنجان، کلنگ ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلین این دانشگاه را بر زمین زد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار