نامه غریب آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگو نمودن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر حمید نوری، تبعه ایرانی زندانی در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار