حرکت به سمت شهر هوشمند نیازمند تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان است
شهردار و معاونان شهرداری اصفهان، مدیران سازمان‌ها و ادارات شهرداری اصفهان در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، درباره یجاد زمینه تعامل با شرکت‌های دانش بنیان و فناور با مدیران این شهرک گفتگو کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار