اردوی جهادی به همت بسیج دانشجویی دامغان برگزار می‌شود
ویژه خواهران؛
بسیج دانشجویی شهرستان دامغان اردوی جهادی ویژه خواهران از ۲۲ تا ۲۸ برگزار می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار