۳۰ واحد فناور در دانشگاه حکیم سبزواری فعالیت می‌کنند
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از فعالیت ۳۰ واحد فناور در مرکز رشد این دانشگاه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار