دستورات ویژه رئیس سازمان بازرسی در جریان بازدید از انبار‌های اموال تملیکی استان یزد
رئیس سازمان بازرسی از انبار‌های اموال تملیکی استان یزد، بازدید و دستوراتی را برای تعیین تکلیف کالا‌ها و خودرو‌های موجود در این انبار‌ها صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار