بازرسان با شناسایی دقیق بستر‌های فساد دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع بازرسان امور نفت:
خدائیان در جمع بازرسان امور نفت سازمان بازرسی از آن‌ها خواست با شناسایی دقیق بستر‌های فساد، انجام آسیب شناسایی‌های لازم، ورود به موقع و پرهیز از سیاسی کاری، دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار