طرح سرآغاز ویژه آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود
نعیمی:
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، از برگزاری طرح سرآغاز ویژه آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار