ستاد اربعین با وجود کم تجربگی از پس کار برآمده / مغفول ماندن نقش‌آفرینی انقلابی جنبش دانشجویی در اجتماع اربعین
فعالان دانشجویی در گفتگو با دانشجو:
عملکرد ستاد اربعین، نحوه استقبال عراقی‌های از زائرین با توجه به تفرقه افکنی‌های رسانه معاند و نقش جنبش دانشجویی در ترویج آرمان‌های انقلاب همزمان با راهپیمایی اربعین در گفتگو با فعالان دانشجویی بررسی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار