کاری که آمریکا با اینترنت کرد لنین و استالین نمی‌توانستند!
حمایت دولت آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی از آشوب و ناآرامی در ایران و ادعای حمایت از آزادی بیان و اعتراضات، یک هجو تمام‌عیار نسبت به واقعیت‌های سیاه پنهان در ماهیت رژیم‌های غربی است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار