۳۸ تک عکس و ۱۴ مجموعه عکس به بخش مسابقه ششمین جشنواره تلویزیونی مستند راه یافتند
عکاسان راه یافته به بخش «تک عکس» و «مجموعه عکس» ششمین جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار