تل آویو طرح نهایی آمریکا برای ترسیم مرز‌های آبی با لبنان را پذیرفت
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم پیش نویس نهایی ارائه شده از سوی آمریکا درباره ترسیم مرز‌های آبی با لبنان را پذیرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار