رئیس دانشگاه تهران از روند تشکیل کلاس‌های درس بازدید کرد
رئیس دانشگاه تهران پیش از ظهر امروز، ۱۹ مهرماه از روند تشکیل کلاس‌های درس دانشکدگان فنی و دانشکدگان علوم دانشگاه تهران بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار