خبر فوت دختر دانش آموز در اردبیل جعلی است
مدیرکل امنیتی استانداری اردبیل:
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل گفت: خبر جعلی و ساختگی فوت دختر دانش‌آموز در شهرستان اردبیل تکذیب می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار