صائبی:نیاز به جهاد تبیین با زبان نسل جوان داریم
فعال فرهنگی در شبکه اجتماعی نوشت: بعد از فروکش کردن فتنه برای روشن شدن نسل جوان نیاز به جهاد تبیین با زبان نسل جوان داریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار