مناظره دانشجویی «چرا به اینجا رسیدیم» در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود
ظهر امروز، ۳۰ مهر؛
مناظره دانشجویی «چرا به اینجا رسیدیم» ظهر امروز، ۳۰ مهر در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار