امضای تفاهم نامه همکاری شرکت هنرکارت و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
در راستای اهداف نوین صندوق اعتباری هنر و توسعه ارائه خدمات به اعضای تحت پوشش بر بستر هنرکارت این تفاهم نامه میان مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و مدیرعامل شرکت هنرکارت بنیان ایرانیان و محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای بهره مندی اعضای هنرکارت از خدمات این کانون به امضا رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار