مدل تعیین شده برای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری غیرقانونی است
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
شریفی مقدم: اگر تعرفه گذاری خدمات پرستاری با مدل فی فور سرویس که مدل پرداختی پزشکان بوده اجرایی و پرداخت شود دریافتی پرستاران از کارانه پزشکان بالاتر خواهد بود. اگر مدل پرداختی فی فور سرویس درست نیست پس نباید برای کارانه پزشکان از این مدل استفاده شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار