آرمان پاک انسان را به کنج مسلخ آوردید
سروده عرفانپور برای شهید علی‌وردی؛
«جوان‌مرد» عنوان اثری از میلاد عرفان‌پور است که آن را برای برای شهید آرمان علی‌وردی سروده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار