سنا تحت کنترل دموکرات‌ها باقی ماند
با پیروزی سناتور دموکرات در «نوادا»، دموکرات‌ها موفق شدند با به دست آوردن ۵۰ کرسی، همچنان کنترل سنا را در دست خود حفظ کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار