ایران پل پیروزی روسیه
پژوهشگران روابط‌ بین‌الملل توضیح می‌دهندکه رویداد‌های اخیر در اوکراین چگونه پایان نظم تک قطبی و گذار به نظم جدید جهانی را تسریع کرده است و در این بین نقش ایران به‌عنوان یکی از شرکای استراتژیک روسیه چگونه ارزیابی می‌شود.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار