گزارش کمیسیون بهداشت در مورد اجرای طرح دارویار و علت کمبود دارو
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بخشی از نارسایی در اجرای طرح دارویار را ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاهی دانست و گفت که باید فرماندهی واحد برای انجام هماهنگی فرابخشی وجود داشته تا از هر ناهماهنگی جلوگیری شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار