دبیر جدید شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی زنجان تعیین شد
با برگزاری انتخابات؛
امیرحسین محمدی، با برگزاری انتخابات به عنوان دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان تعیین شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار