تکذیب تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان درباره آتش‌سوزی زندان اوین
از سوی یک منبع مطلع در وزارت خارجه انجام شد
یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه، اظهارات مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر امور خارجه در خصوص آتش سوزی زندان اوین را رد کرد و گفت: تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان از اساس عاری از صحت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار