پایان بخش «چهل چراغ، رفیق شهیدم» فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار
با اجرا در ۴۰ مدرسه انجام شد؛
بخش «چهل چراغ، رفیق شهیدم» دومین فصل‌واره فرهنگی وهنری ایثار با اجرا در ۴۰ مدرسه در شهرستان‌های استان تهران به کار خود پایان داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار