فعالیت سازمان صلیب سرخ در افغانستان دو برابر شد
رای حمایت از مردم افغانستان؛
یک مقام ارشد صلیب سرخ اعلام کرد که برای حمایت از مردم افغانستان فعالیت این سازمان دو برابر شده و کمک‌رسانی به این کشور تشدید خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار