لزوم تسریع در راه اندازی پردیس علم و فناوری دانشگاه اراک
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: پردیس علم و فناوری دانشگاه اراک باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار