به وضعیت معترضان در خیابان‌های آلمان متمرکز شوید
نماینده ایران در شورای حقوق بشر خطاب به آلمان:
فروزنده ودیعتی در شورای حقوق بشر خطاب به وزیر خارجه رژیم آلمان گفت: به وضعیت معترضان در خیابان‌های آلمان متمرکز شوید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار