دانشجویان شاغل فقط مشمول وام شهریه می‌شوند
معاون صندوق رفاه دانشجویان:
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: براساس آیین نامه صندوق، دانشجویان شاغل مشمول دریافت وام دانشجویی نمی‌شوند؛ تنها وامی که به این دانشجویان تعلق می‌گیرد، وام شهریه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار