مقابله با سرقت‌های خشن، منزل و خودرو سه اولویت پلیس آگاهی
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا:
سرهنگ اکبری با بیان اینکه سه اولویت برای پلیس آگاهی سراسر کشور در نظر گرفته‌ایم، اظهار کرد: نخستین اولویت مبارزه با سرقت‌های خشن، اولویت دوم مبارزه با سرقت از منزل و اولویت سوم مقابله با سرقت خودرو است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار