فرصت شرکت در آزمون دستیاری پزشکی امشب به پایان می‌رسد
برای مرحله تکمیل ظرفیت؛
فرصت انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی دوره چهلم و نهم ساعت ۲۴ امروز ۹ آذر ۱۴۰۱ به پایان می رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار