کارگروهی برای اعضای معلول دانشگاه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکیل می‌شود
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تشکیل کارگروهی برای اعضای معلول دانشگاه گفت: این کارگروه در راستای احصا ظرفیت‌های قانونی این افراد ایجاد خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار