واکنش مجارستان به تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه
پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان به تعیین سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه واکنش منفی نشان داد و آن را به ضرر اروپا توصیف کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار