بررسی نشست هم اندیشی حقوق بشر در سفر غریب آبادی به قم/ ایجاد دفتر ستاد حقوق بشر در این استان
در سفر غریب آبادی به استان پیشنهاد شد ستاد حقوق بشر برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی قم، بویژه در حوزه حقوق بشر اسلامی دفتری را در این شهر مقدس راه‌اندازی کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار