بازدید مدیران ارشد سامانه ۱۳۷ اصفهان از مرکز سامانه ۱۳۷ پلاس شهرداری تهران
جمعی از مدیران و معاونان روابط عمومی شهرداری اصفهان به همراه رئیس سامانه ۱۳۷ اصفهان از مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی ۱۳۷ شهرداری تهران بازدید کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار