تحریف و دروغ دشمن در آشوب‌های خیابانی به اوج خود رسید/ «محوریت زن» در فتنه دشمن، آخرین حربه است
سخنگوی پویش مردمی بست نشینان محصنات:
تجلی با بیان اینکه تحریف و دروغ دشمن در آشوب‌های خیابانی به اوج خود رسید، گفت: هرگاه فتنه‌ای که با محور زن سازماندهی شود نشان از این است که دشمن دیگر حربه‌ای ندارد و به آخر کار رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار