نباید کم کاری‌ها را توجیه کرد/ حوزه و دانشگاه با تحلیل صحیح مانع بروز حوادث ناگوار شوند
تولیت آستان قدس با توجه به حوادث اخیر عنوان کرد:
تولیت آستان قدس رضوی گفت: حوزه و دانشگاه می‌بایست با تحلیل و تفسیر‌های صحیح، حوادث را پیش بینی و پیشگیری کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار