آقای سلاجقه؛ برخورد قانونی با ترک فعل‌ها در صورت اجرایی بودن قانون هوای پاک ضروری است
دفتر تحکیم وحدت:
دفتر تحکیم وحدت طی نامه خطاب به سازمان حفاظت از محیط زیست نوشت: اگر مسئله اجرایی نبودن قانون هوای پاک مطرح نیست، با توجه به اهمیت معضل آلودگی هوا برخورد قانونی با ترک فعل‌ها موضعیت می‌یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار