عین‌اللهی: ذخایر دارویی ما تا دو ماه آینده به ۱۰۰ درصد می‌رسد
در حاشیه هیئت دولت؛
وزیر بهداشت و درمان گفت: ذخایر دارویی کشور به دو برابر رسیده است و تا دو ماه آینده ذخایر دارویی ما به ۱۰۰ درصد می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار