برگزاری بیست‌و‌سومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی + اسامی منتخبان
بیست و سومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی امروز در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال برگزاری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار