هزار توی جذب نیرو‌های خدوم شبکه بهداشت / کلید قفل استخدام پرستار‌ها کجاست؟
گزارش|
اخیراً مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از بی‌اعتنایی و عدم همکاری دو سازمان «امور استخدامی» و «برنامه و بودجه» گلایه کرده بود؛ گلایه‌ای که خبر از وجود یک مشکل در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت بهداشت و درمان کشور دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار