۷۰۰ فوتی موفقیت بود یا ۱۷۰۰ تحریم و تورم ۶۰ درصد؟!
روزنامه اعتماد در بررسی تفاوت‌های زمینه‌ای دو دولت رئیسی و روحانی، ادعا کرد دولت روحانی در شرایط به مراتب دشوارتری قرار داشته، اما با این وجود موفق‌تر عمل کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار