مومنی: قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر نیاز به بازنگری دارند / راهی جز پیشگیری نداریم
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه در حوزه قانون نیازمند قانون‌های نوین هستیم؛ گفت: قوانین در حوزه مبارزه با موادمخدر نیاز به بازنگری دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار