قانون جهش تولید دانش‌بنیان بزرگ‌ترین مزیت کشور در چند سال آینده
دهقانی مطرح کرد
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور گفت: امیدوارم بتوانیم در سال‌های آینده، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به عنوان بزرگترین مزیت کشور مثال بزنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار