کتاب «پیش‌پرده کتاب: راهنمای تبدیل بینندگان به خوانندگان» روانه بازار نشر شد
از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی؛
«پیش‌پرده کتاب: راهنمای تبدیل بینندگان به خوانندگان» عنوان کتابی است به قلم دمریم چهرقانی، یوسف عابدی و مصطفی آهنگر که به تازگی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار