نهضت ملی مسکن وابسته به تامین زمین و تسهیلات ساختن است
سرپرست مسکن، راه و شهرسازی استان گیلان:
سرپرست مسکن، راه و شهرسازی استان گیلان گفت: نقش حمایتی د‌ولت در نهضت ملی مسکن در دو فاکتور تامین زمین و تسهیلات ساخت مسکن خلاصه می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار