تسلیحات هسته‌ای، مهمترین تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه است
وزیر دفاع روسیه تأکید کرد؛
وزیر دفاع روسیه در جمع فرماندهان ارتش این کشور تأکید کرد تسلیحات هسته‌ای کشور مهمترین تضمین برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار